BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат тринадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Социални и икономически аспекти на производството на зърнени култури във вътрешна Тракия през късножелязната епоха“ с автор гл. ас. д-р Наталия Иванова (НАИМ при БАН)
Излезе от печат тринадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Социални и икономически аспекти на производството на зърнени култури във вътрешна Тракия през късножелязната епоха“ с автор гл. ас. д-р Наталия Иванова (НАИМ при БАН)

07.03.2019

Излезе от печат тринадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Социални и икономически аспекти на производството на зърнени култури във вътрешна Тракия през късножелязната епоха“ с автор гл. ас. д-р Наталия Иванова (НАИМ при БАН).

Изследването проследява процеса на производство, съхранение и обработка на зърнени култури във вътрешна Тракия през втората половина на І хил. пр. Хр. Периодът се характеризира с появата на племенни обединения и първите градски центрове, които поддържат търговски връзки с Класическа Гърция и елинистическия свят. Използвайки археологически, археоботанични и етнографски данни, заедно с наличните писмени и иконографски свидетелства, дисертацията разглежда въпроси свързани с традициите и новостите в земеделските практики и инструменти, собственост и контрол на земята, както и предназначението на земеделската продукция.

Географските особености на района показват благоприятните условия за развитие на земеделието. Палинологичните данни свидетелстват за увеличена антропогенна активност през втората половина на І хил. пр. Хр., изразена в  изсичането на гори с цел освобождаване на обработваеми площи. Наличните археоботанични изследвания разкриват разнообразните растителни видове, култивирани от местните тракийски племена като същевременно демонстрират първостепенната роля на зърнените култури. Изследването на земеделските инструменти и структури свързани с производството, съхранението и обработката на зърнени култури в Тракия разкрива не само традициите в използваните оръдия, но и бързото усвояване на нови технологии. Откриването на земеделски инструменти в култов контекст хвърля светлина върху значението на земеделието в практикуваните ритуали. Задълбоченият анализ на различните етапи от производството на зърнени култури допринася за изясняване на социалните и икономически аспекти на процеса и ролята им в развитието на тракийското общество.

Онлайн версията (със свободен достъп) е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/88/73, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

Наталия Иванова. Социални и икономически аспекти на производството на зърнени култури във вътрешна Тракия през късножелязната епоха. (Дисертации, том 13). НАИМ при БАН. София, 2019. ISSN 2603-3100 (online), ISSN 2603-3097 (print), ISBN 978-954-9472-72-1 (print), ISBN 978-954-9472-73-8 (online). 194 стр., 25 табла, 48 фигури.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн