BG / EN
Начало » Новини » Новини » Лекция на д-р Панделис Хараламбакис на тема “ТАКТИКОН: нов онлайн наръчник на византийската провинциална администрация”
Лекция на д-р Панделис Хараламбакис на тема “ТАКТИКОН: нов онлайн наръчник на византийската провинциална администрация”

04.03.2020

На 17 март 2020 г. (вторник) от 16.30 ч., в Конферентната зала на НАИМ-БАН, д-р Панделис Хараламбакис, независим изследовател ще представи лекция за онлайн базата данни ТАКТИКОН, която се стреми да стане безценен инструмент за изучаването на византийската темна (т.е. провинциална) администрация, просопография и сигилография. Базата данни е резултат на изследователски проект озаглавен „Към институционалната и социална история на Мала Азия въз основа на печатите и други извори (VII-XIII в.)”, ръководен от д-р Олга Карайоргу и подкрепен финансово от програмата ARISTEIA II (награда за отличие) (NSRF 2007-2013). Първоначално проектът е осъществен в периода февруари 2014 – октомври 2015 г. в Изследователския център за византийско и пост-византийско изкуство (KEBMT) към гръцката академия на науките.

Целта на проекта е да се разгледа на ново институционалната и социална история на византийската Мала Азия, използвайки като основен изследователски инструмент надеждни и добре датирани просопографски списъци на всички държавни служители, действали някога в три от най-ранните теми на Мала Азия: Опсикион, Анатоликон и морската тема на кивириотите. Съставянето на тези просопографски списъци се основава главно на сигилографски доказателства, надлежно допълнени от съответните справки от други, несигилографски източници. Проучването е основавано на внимателното индексиране на голям брой публикации (първични източници, монографии, статии, рецензии, доклади от разкопки, каталози за изложби и търгове) и на собственоръчната проверка на сигилографските колекции по целия свят.

Резултатите от това изследване са представени в така наречените „просопографски карти“ и „карти на молибдовулите“ в ТАКТИКОН. „Просопографските карти”, по една за всеки служител, който някога е бил на служба в разглежданите теми, представят неговата кариера в темата заедно със съответните сигилографски и несигилографски източници, които свидетелстват за това. „Картите на молибдовулите“ представят цялата налична информация за събраните печати от темите (личните данни на собственика, местонамиране, настоящото място на съхранение, размери и пълно описание на аверса и реверса им, включително транскрипция с шрифт Athena Ruby и с гръцко минускулно писмо).

Базата данни ТАКТИКОН е ценна поради това, че за разлика от други известни просопографски проекти, тя е единствената онлайн база данни, насочена към конкретна социална група (темните служители). Тя предлага на потребителите си ценната възможност да проверят собственоръчно съответните първични източници, поддържа вътрешно тематичен подход във византийските проучвания и позволява да се правят допълнения и промени, в резултат на бъдещи открития. Освен това ТАКТИКОН представлява важен инструмент за изучаването на византийската сигилография, тъй като благодарение на титулатурата или препратките към други източници, печатите, издадени от провинциалните служители, обикновено са по-добре датирани и следват строга хронологична последователност. По този начин потребителите на ТАКТИКОН са в състояние да следват отблизо развитието на византийските печати (епиграфски и художествено) през периода от VII до XIII в.

За сега ТАКТИКОН включва трите теми, които първоначално са проучени: Анатоликон, морската тема на кивириотите и Опсикион. Няколко други теми (напр. Егейско море, Армениакон, Халдия, Елада, Колония, Самос, Селевкия), които вече са проучени от членовете на екипа на ТАКТИКОН, ще бъдат добавени скоро и, да се надяваме, проучването в крайна сметка ще се разшири, за да обхване Балканите и Запада.

Лекцията ще се проведе в Заседателната зала на НАИМ при БАН, София, пл. „Атанас Буров“ № 1 (срещу Президентството).

Панделис Хараламбакис получава докторска степен от Университета в Янина, Гърция през 2008 г. Той специализира палеография в Практическата школа за висши изследвания в Париж, Франция. Интересите му са насочени в областта на византийската сфрагистика и просопография, ономастиката, историческата география (с фокус върху Балканите, Крим и Мала Азия), ранните византийско-славянски отношения, както и средновековен Крит. Д-р Хараламбакис е преподавал в Международния гръцки университет, Солун, Гърция и е участвал в проект за просопографията от църквата „Св. София” в Константинопол (Свободен университет на Кипър) и в проекта „Към институционалната и социална история на Мала Азия въз основа на печатите и други извори (VII-XIII в.)” (Гръцка академия на науките). Понастоящем е член на екипа, работещ по проекта ТАКТИКОН.

Повече информация за д-р Хараламбакис можете да намерите на: https://independent.academia.edu/PantelisCharalampakis

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн