BG / EN
Новини

15.02.2022

Излязоха новите томове "Археологически открития и разкопки през 2020 г. Книга I и II" на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН).  Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес...
14.02.2022

Уважаеми гости,  Музеят ще бъде затворен за посещение на 15.02.2022 г., поради техническа профилактика.  Извиняваме се за причиненото...
08.02.2022

Общото събрание на Българската академия на науките изразява своето възмущение от размера на бюджетната субсидия, предвидена за Академията за 2022 г. Това политическо решение нарежда учените, работещи в БАН, на последно място в системата на образованието и науката в...
05.02.2022

За петнадесета поредна година Националният археологически институт с музей, с подкрепата на още 20 музея, организира временна изложба „Българска археология“. Изложбата представя най-интересните и впечатляващи открития и проучвания от изминалия активен...
01.02.2022

Уважаеми колеги,    Във връзка с продължаващата тежка епидемиологична обстановка на територията на страната е необходимо традиционните годишни археологически отчети и тази година да бъдат проведени в дистанционна форма, която се съобразява със...
27.01.2022

Излезе от печат монографията „Непознатият римски лимес в България. Част 1. Между реките Вит и Осъм“ с автор професор д-р Сергей Торбатов от Секция за антична археология на НАИМ при БАН. Книгата е двуезична, на български и английски езици.  Настоящата...
26.01.2022

Излезе от печат новият брой № 17 на "Нумизматика, сфрагистика и епиграфика", издание на Националния археологически институт с музей при БАН.  Настоящият брой съдържа статии и съобщения за монети, монетни съкровища, печати, монетовидни и епиграфски паметници от...
23.12.2021

Излезе от печат единадесетият том от поредицата „Приноси към българската археология” на НАИМ при БАН. Изданието представя изследвания по средновековна археология, рецензии и отзиви. Съдържа 10 научни статии, свързани предимно с изследвания на средновековни...
23.12.2021

Излезе от печат новият том № 15 на Studia Praehistorica, издание на Националния археологически институт с музей при БАН.  Настоящият том съдържа статии на част от представените доклади в международния симпозиум „Праисторическото жилище на Балканите през VI...
22.12.2021

Излезе от печат монографията „Археологически проучвания на обект III, северозападно от Патриаршията на Царевец във Велико Търново“ с автор Петър Славчев. Тя е публикувана в поредицата Разкопки и проучвания, книга XLVI издание на Националният археологически...
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн