BG / EN
Новини

05.02.2021

Излезе от печат монографията „Сердика от Клавдий до Хадриан“ с автор Марио Иванов. Тя е публикувана в поредицата Разкопки и проучвания, книга XLV издание на Националният археологически институт с музей при БАН. Между 2010 и 2012 г. се проведоха спасителни...
03.02.2021

За четиринадесета поредна година Националният археологически институт с музей, с подкрепата на още 16 музея, организира временна изложба „Българска археология“. Изложбата представя най-интересните и впечатляващи открития и проучвания от изминалия активен...
29.01.2021

Информация за графика и начина на провеждане на годишните археологически отчети, за осъществените през 2020 г. теренни археологически проучвани, списък с членовете на комисиите за приемане на документацията, както и инструкции за подготвяне на статиите за издаване в...
29.01.2021

На 26.01.2021 г. почина Петко Георгиев (1943 – 2021)   Петко Георгиев посвети десетилетия от живота си в изследвания на римското изкуство – скулптурата, художествения бронз, както и на римските терми. Той работеше с присъщата му скромност и...
27.01.2021

С решение от 27.01.2021 г. на Научния съвет на Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките се удължава срокът за подаване на документи за Сесия за научно-изследователски проекти в НАИМ – БАН, подкрепени със собствени финансови средства -...
08.01.2021

Уважаеми колеги,   Във връзка с продължаващата тежка епидемиологична обстановка на територията на страната и предприетите от изпълнителната власт мерки е необходимо традиционните годишни археологически отчети да бъдат проведени в дистанционна форма, която се...
05.01.2021

Във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България проф. д-р Костадин Ангелов, относно възобновяване на посещенията на музеи и галерии, при използване на 30% от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко...
29.12.2020

Преамбюл: Задача на настоящата сесия е реализирането на двугодишни научно-изследователски проекти, с които да бъде подпомогната издателската дейност в НАИМ – БАН като се насърчи публикуването на научни разработки в индексирани издания (индексирани в Scopus или...
23.12.2020

Излезе от печат новият том "Археологически открития и разкопки през 2019 г. Книга II" на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН). Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес...
15.12.2020

Излезе от печат новият том "Археологически открития и разкопки през 2019 г. Книга I" на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН). Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес https://publications.naim.bg/index.php/ADE/issue/view/50...
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн