BG / EN
Новини

06.01.2017

Брошурата „Разказите на един софийски площад“ е двуезично издание, на български и английски език. Тя представя резултатите и най-интересните находки от археологическите проучвания по проектите „Форумът на Сердика” и „Археологическото наследство на...
05.01.2017

Националният археологически институт с музей при БАН има удоволствието да Ви съобщи, че ще връчи и през 2017 г. традиционните ежегодни журналистически награди за приноси през 2016 г. в опазването и популяризирането на археологическото културно наследство на България чрез...
29.12.2016

Излезе от печат монографията „Kъсноантичната крепост на хълма Хисарлъка. Гр. Кюстендил“ с автор доц. д-р Людмила Русева – Слокоска и с принос от арх. Юлий Фърков. Тя е публикувана в поредицата Разкопки и проучвания, книга XLII, издание на Националният...
29.12.2016

Уважаеми колеги, Уведомявам Ви, че заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2016 г. ще се проведат в Заседателната зала на НАИМ при БАН, както следва: Секция за праистория     20.02–21.02 2017 г. Секция за тракийска...
27.12.2016

Във връзка с подготовката на проектно предложение по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос: 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 "Изграждане и развитие на...
22.12.2016

На 19 декември 2016 г. Отделението по неонатология в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" АД в град Монтана ( http://www.mbalmontana.com/ ) получи ново дарение от Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) – модерна...
21.12.2016

Излезе от печат монографията „ТАТУЛ. Археологически комплекси от Античността: краят на ІV/ началото на ІІІ в. пр. Хр. – краят на ІV/ началото на V в. сл. Хр.“ с автор доц. д-р Здравко Димитров. Тя е публикувана в поредицата Разкопки и проучвания , книга...
15.12.2016

Община Стара Загора, Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН), Регионален исторически музей – Стара Загора и Исторически музей – Свиленград представят временна археологическата изложба "Светилището на Великата богиня с кока. Праисторически...
14.12.2016

Излезе от печат второто преработено издание на „Корпус на средновековните български печати“ с автор проф. д.и.н. Иван Йорданов, под редакцията на доц. д-р Павел Георгиев. То е публикувано в поредицата Плиска-Преслав, том 12 , издание на Националният археологически...
13.12.2016

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) има удоволствието да Ви покани на представяне на Виртуален музей „Открий виртуалния свят на Тутракан!” и графична хипотетична реконструкция на античната крепост Трасмариска. Виртуалият музей е...
© 2021 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн