BG / EN
Новини

29.12.2016

Уважаеми колеги, Уведомявам Ви, че заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2016 г. ще се проведат в Заседателната зала на НАИМ при БАН, както следва: Секция за праистория     20.02–21.02 2017 г. Секция за тракийска...
27.12.2016

Във връзка с подготовката на проектно предложение по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос: 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 "Изграждане и развитие на...
22.12.2016

На 19 декември 2016 г. Отделението по неонатология в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" АД в град Монтана ( http://www.mbalmontana.com/ ) получи ново дарение от Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) – модерна...
21.12.2016

Излезе от печат монографията „ТАТУЛ. Археологически комплекси от Античността: краят на ІV/ началото на ІІІ в. пр. Хр. – краят на ІV/ началото на V в. сл. Хр.“ с автор доц. д-р Здравко Димитров. Тя е публикувана в поредицата Разкопки и проучвания , книга...
15.12.2016

Община Стара Загора, Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН), Регионален исторически музей – Стара Загора и Исторически музей – Свиленград представят временна археологическата изложба "Светилището на Великата богиня с кока. Праисторически...
14.12.2016

Излезе от печат второто преработено издание на „Корпус на средновековните български печати“ с автор проф. д.и.н. Иван Йорданов, под редакцията на доц. д-р Павел Георгиев. То е публикувано в поредицата Плиска-Преслав, том 12 , издание на Националният археологически...
13.12.2016

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) има удоволствието да Ви покани на представяне на Виртуален музей „Открий виртуалния свят на Тутракан!” и графична хипотетична реконструкция на античната крепост Трасмариска. Виртуалият музей е...
09.12.2016

В Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) се откри Работната среща за Археологическа карта на България. НАИМ при БАН упражнява методическо и научно ръководство на дейностите по създаване и поддържане на Автоматизираната...
07.12.2016

Секцията за средновековна археология към Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) Ви кани на традиционните „Декемврийски четения”, които тази година ще са в памет на доц. д-р Ирина Щерева. Научната конференция ще се проведе на 7 и 8 декември...
02.12.2016

Излезе от печат монографията „Могилен некропол от римската епоха край град Стралджа, Ямболско“ с автори Иво Д. Чолаков, Сирма Александрова, Виктория Русева и Наталия Пеева. Тя е съвместно издание на Националният археологически институт с музей при БАН и електронното...
© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн