BG / EN
Новини

30.01.2018

Уважаеми колеги, Уведомявам Ви, че заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2017 г. ще се проведат в заседателната зала на НАИМ-БАН, както следва: Секция за праистория...
29.01.2018

За единадесета поредна година Националният археологически институт с музей организира с подкрепата на още 17 музея временна изложба „Българска археология“. Изложбата представя най-интересните открития от изминалия  археологически сезон. Сред експонатите са...
22.01.2018

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Яна Живкова Мутафчиева на тема “Бронзови съдове от Тракия от V-IV в. пр. Хр.” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия от проф. д-р Тотко Стоянов (член на НЖ)...
17.01.2018

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) има удоволствието да Ви покани на публичната лекция на проф. д-р Ернст Перницка от Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, Mannheim ( http://www.cez-archaeometrie.de/ ) и Institut für Geowissenschaften,...
11.01.2018

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) има удоволствието да Ви покани на публичната лекция на проф. д-р Томас Щьолнер, Немски музей на минното дело, Бохум, Германия (Deutsches Bergbau Museum Bochum - http://www.bergbaumuseum.de/en/ ). Лекцията е...
04.01.2018

Националният археологически институт с музей при БАН има удоволствието да Ви съобщи, че ще връчи и през 2018 г. традиционните ежегодни журналистически награди за приноси през 2017 г. в опазването и популяризирането на археологическото културно наследство на България чрез...
04.01.2018

Излезе от печат десетият том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Коланът южно от Долен Дунав – края на ІІІ – началото на VІІ в.“ с автор д-р Люба Трайкова от Секция за антична археология на НАИМ при БАН. Предмет на дисертацията са...
04.01.2018

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Светослав Витков Йорданов на тема “Късноелинистически владетелски монетосечения в древна Тракия (II в. пр. Хр. – I в. сл. Хр.)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:...
29.12.2017

Уважаеми колеги, Уведомявам Ви, че заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2017 г. ще се проведат в заседателната зала на НАИМ-БАН, както следва: 1. Секция за праистория      ...
22.12.2017

Общото събрание на Българската академия на науките реши, на извънредно заседание на 21.12.2017 г., да бъдат преустановени протестните действия по повод приетия от Народното събрание бюджет на БАН за 2018 г. Членовете на ОС приеха декларация, в която се казва, че БАН приема...
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн