BG / EN
Новини

03.02.2017

Златното съкровище от Надсентмиклош – едно от най-големите и представителни ранносредновековни съкровища в Югоизточна Европа, ще гостува на Националния археологически музей в София. Изложбата се организира от НАИМ при БАН съвместно с  Музеят за история на...
24.01.2017

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) има удоволствието да Ви покани на втората публичната лекция на доц. д-р Сабине Ладщетер, директор на OeAI-Wien, Austrian Archaeological Institute при Австрийската академия на науките ( www.oeai.at ). Лекцията...
23.01.2017

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) има удоволствието да Ви покани на публичната лекция на доц. д-р Сабине Ладщетер, директор на OeAI-Wien, Austrian Archaeological Institute при Австрийската академия на науките ( www.oeai.at ). Лекцията е на...
23.01.2017

На 12 януари 2017 г. в Голямата зала на Националния археологически музей с многолюдно тържество беше отбелязан 65-ият юбилей на чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов – праисторик с международна известност, заместник-председател на Българската академия на науките. Официални...
12.01.2017

На проведеното на 9 януари 2017 г. заседание на 7-то Общо събрание на БАН чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов от Секцията за праистория в НАИМ при БАН беше избран за заместник-председател на Българската академия на науките. Изборът на нови заместник-председатели се проведе, след...
06.01.2017

Брошурата „Разказите на един софийски площад“ е двуезично издание, на български и английски език. Тя представя резултатите и най-интересните находки от археологическите проучвания по проектите „Форумът на Сердика” и „Археологическото наследство на...
05.01.2017

Националният археологически институт с музей при БАН има удоволствието да Ви съобщи, че ще връчи и през 2017 г. традиционните ежегодни журналистически награди за приноси през 2016 г. в опазването и популяризирането на археологическото културно наследство на България чрез...
29.12.2016

Излезе от печат монографията „Kъсноантичната крепост на хълма Хисарлъка. Гр. Кюстендил“ с автор доц. д-р Людмила Русева – Слокоска и с принос от арх. Юлий Фърков. Тя е публикувана в поредицата Разкопки и проучвания, книга XLII, издание на Националният...
29.12.2016

Уважаеми колеги, Уведомявам Ви, че заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2016 г. ще се проведат в Заседателната зала на НАИМ при БАН, както следва: Секция за праистория     20.02–21.02 2017 г. Секция за тракийска...
27.12.2016

Във връзка с подготовката на проектно предложение по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос: 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 "Изграждане и развитие на...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн