BG / EN
Новини

05.03.2011

На 28 февруари 2011 г. на доц. д-р Маргарита Ваклинова бе присъдена Съвместна специална награда на Министерството на културата и Министерството на образованието, младежта и науката в областта на археологията от наградите за Наука „Питагор” за 2010 година за цялостен принос в...
05.03.2011

Министърът на културата на Република България г-н Вежди Рашидов награди Националния археологически институт с музей с Грамота и Почетен плакет за цялостен принос на институцията за развитието на българската култура. Наградата бе връчена на 14 февруари 2011 г. – Денят...
18.02.2011

1. ПРОГРАМА на отчетите за теренните археологически проучвания през 2010 г. на Секция за праистория при НАИМ-БАН 2. ПРОГРАМА на отчетите за теренните археологически проучвания през 2010 г. на Секция за тракийска археология при НАИМ-БАН 3. ПРОГРАМА на...
09.02.2011

На 15 февруари 2011 г. от 11.00 ч. в конферентната зала на НАИМ-БАН д-р Валери Григоров ще изнесе публична академична лекция на тема: “КРЕПОСТТА КРАСЕН ДО ПАНАГЮРИЩЕ” (съгласно изискванията на чл. 28 от ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност „доцент”)...
04.02.2011

За поредна година Националният археологически Музей (НАИМ-БАН) в София е основен инициатор и любезен домакин в представянето пред широката общественост на най-впечатляващите археологически открития от изтеклата година. Изложбата „Българска археология” се превърна в една...
26.01.2011

На 02.02.2011 г. (сряда) от 13:00 ч. в заседателната зала на НАИМ се свиква Общо събрание на учените в НАИМ-БАН ДНЕВЕН РЕД: Обсъждане и гласуване приемането на научноизследователския отчет на НАИМ за 2010 г. Обсъждане и гласуване приемането на финансовия...
21.01.2011

Завършващ етап от тригодишния българо-словашки изследователски проект: „Ранно-средновековни култури (VІІ-ХІ в.) в съвременна България и Словакия” е проведената от 2 до 5 ноември 2010 г. конференция в гр. Нитра. От българска страна в програмата на конференцията бяха включени:...
29.12.2010

Уважаеми колеги, В изпълнение на решение на Управителния съвет на БАН от 21.12.2010 г. (Протокол № 40, т.1) се свиква Общо събрание на учените в НАИМ-БАН на 06.01.2011 г. (четвъртък) от 11 ч. в заседателната зала на НАИМ Дневен ред: Избор...
11.12.2010

Уважаеми колеги, Уведомявам Ви, че заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2010 г. ще се проведат в заседателната зала на НАИМ – БАН, както следва: Секция за праистория: 21 – 25 февруари 2011 г., 9 – 18 ч. Секция за тракийска...
10.12.2010

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Валери Драганов Григоров съгласно изискванията на чл. 27 (1) от ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност “доцент” Метални накити от средновековна България (VII-XI в.) В: Дисертации, том 1. 2007, София, 254 с. Крепостта Красен...
© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн