BG / EN
Новини

24.04.2012

Националният археологически институт с музей при БАН Ви кани да присъствате на шестата лекция от цикъла публични лекции от програмата за отбелязване на 120-годишнината на Археологическия музей. Лекцията е на тема „Емпорион Пистирос. Проблеми и перспективи” и ще се...
19.04.2012

Излезе от печат съвместно издание на Националния археологически институт с музей при БАН и Института за изследване на изкуствата “Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог” . Каталогът разглежда най-старата и най-богата колекция в...
19.04.2012

Уважаеми колеги, Националният археологически институт с музей при БАН и фондация "Балканско наследство" Ви канят да присъствате на публичната лекция на г-жа Силвана Блажевска, директор на Националния институт Стоби в Македония. Лекцията е на тема "Новите проучвания в Стоби:...
17.04.2012

Националният археологически институт с музей при БАН Ви кани да присъствате на петата лекция от цикъла публични лекции от програмата за отбелязване на 120-годишнината на Археологическия музей. Лекцията е на тема „Некрополът на Аполония Понтийска” и ще се проведе в...
09.04.2012

Националният археологически институт с музей при БАН Ви кани да присъствате на четвъртата лекция от цикъла публични лекции от програмата за отбелязване на 120-годишнината на Археологическия музей. Лекцията е на тема „Улпия Ескус – един забележителен древен град на...
02.04.2012

На 31 март 2012 г. в София почина проф. д.и.н. Йорданка Юрукова, член-кореспондент на Българска академия на науките.   проф. д.и.н. Йорданка Юрукова (1936-2012) От постъпването си през 1962 г. в Националния археологически институт с музей при...
02.04.2012

Уважаеми колеги, Редакционните колегии на „Известия на Националния археологически институт“ и на „Годишник на Националния археологически музей“ започват събирането на материали за следващите издания от поредиците. Изискванията за вида на предложените...
30.03.2012

Уважаеми колеги, Библиотеката на НАИМ-БАН уведомява своите читатели, че започва инвентаризация на наличния библиотечен фонд. Екипът на библиотека се извинява за неудобството, което ви причинява, и ви уведомява за променения режим на работа: - Понеделник и вторник – работа...
30.03.2012

Националният археологически институт с музей при БАН Ви кани да присъствате на третата лекция от цикъла публични лекции от програмата за отбелязване на 120-годишнината на Археологическия музей. Лекцията е на тема „Археологическа карта на България – достижения и...
23.03.2012

Националният археологически институт с музей при БАН Ви кани да присъствате на втората лекция от цикъла публични лекции от програмата за отбелязване на 120-годишнината на Археологическия музей. Лекцията е на тема „Златодобивен рудник от къснобронзовата и ранножелязната...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн