BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Марио Иванов Иванов
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Марио Иванов Иванов

21.12.2020

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Марио Иванов Иванов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на Секция за антична археология, обявен в ДВ бр. 72 от 14.08.2020 г.:

 

1. Рецензия на проф. д-р Венцислав Динчев

2. Рецензия на доц. д-р Илиян Боянов

3. Становище на проф. дин Диляна Ботева-Боянова

4. Становище на доц. д-р Евгения Генчева

5. Становище на проф. дин Костадин Рабаджиев

6. Становище на доц. д-р Сергей Торбатов

7. Становище на доц. д-р Людмил Вагалински

 

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл. ас. д-р Марио Иванов Иванов:

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн