BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Дочка Иванова Аладжова
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Дочка Иванова Аладжова

05.03.2021

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Дочка Иванова Аладжова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. История и археология (научна област Нумизматика), за нуждите на Секция за нумизматика и епиграфика, обявен в Държавен вестник, бр. 91 от 23.10.2020 г.:

 

1. Рецензия на проф. дин Анка Данчева-Василева
04.03.2021г.

2. Рецензия на проф. д-р Константин Дочев
04.03.2021г.

3. Рецензия на доц. д-р Сергей Торбатов
04.03.2021г.

4. Становище на доц. д-р Георги Н. Николов
04.03.2021г.

5. Становище на проф. д-р Милияна Каймакамова
04.03.2021г.

6. Становище на проф. д-р Венцислав Динчев
04.03.2021г.

7. Становище на доц. д-р Методи Даскалов
04.03.2021г.

 

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на доц. д-р Дочка Иванова Аладжова:

 

Списък на публикациите
04.03.2021г.

Списък на цитиранията
04.03.2021г.

Резюмета на трудовете
04.03.2021г.

 

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн