BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за дисертационния труд на Галина Петкова Самичкова
Рецензии и становища за дисертационния труд на Галина Петкова Самичкова

01.08.2022

Рецензии и становища за дисертационния труд на Галина Петкова Самичкова 

 

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Галина Петкова Самичкова на тема „Къснонеолитни керамични комплекси от Източна Стара планина до Източните Родопи” за придобиване на образователната и научна степен „доктор”: 

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн