BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Процедура за избор на директор на Националния археологически институт с музей
Процедура за избор на директор на Националния археологически институт с музей

26.08.2022

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Националния археологически институт с музей.

За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките,член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 24 октомври 2022 г.

Документите се подават на хартиен и електронен носител в три екземпляра в БАН – Администрация, ул. 15 ноември № 1, деловодството на БАН-А, ст. 116, тел. 979 5263 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Релевантни документи:

Правила за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография

Декларация за сътрудничество на структурите на ДС

 

29.10.2022

По откритата от УС на БАН процедура за избор на директор на Националния археологически институт с музей, документи са подадени от един кандидат – доц. д-р Христо Попов. Предоставяме на вашето внимание:

Научна автобиография и Програма за управление и развитие на НАИМ – БАН за периода 2023 – 2026 г. на доц. д-р Х. Попов.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн