BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Камен Яворов Бояджиев
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Камен Яворов Бояджиев

28.09.2022

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Камен Яворов Бояджиев, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Праистория“), за нуждите на Националния археологически музей, обявен в ДВ бр. 39 от 27.05.2022 г.:

  1. Рецензия на доц. д-р Крум Бъчваров
  2. Рецензия на проф. д-р Красимир Лещаков
  3. Становище на проф. д-р Петър Делев
  4. Становище на доц. д-р Георги Нехризов
  5. Становище на доц. д-р Юлия Цветкова
  6. Становище на доц. д-р Красимир Ников
  7. Становище на акад. проф. д.и.н. Васил Николов

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл. ас. д-р Камен Яворов Бояджиев:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн