BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за дисертационния труд на Пламен Златков Георгиев
Рецензии и становища за дисертационния труд на Пламен Златков Георгиев

24.01.2023

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Пламен Златков Георгиев на тема „Селищна система по средните течения на реките Марица и Тунджа през късната бронзова и ранната желязна епохи“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор”:

Други документи във връзка с дисертацията:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн