BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Людмил Фердинандов Вагалински
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Людмил Фердинандов Вагалински

12.06.2023

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Людмил Фердинандов Вагалински, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. История и археология (научна област Антична археология), за нуждите на Секция за антична археология, обявен в Държавен вестник, бр. 13 от 7.02.2023 г.:

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на доц. д-р Людмил Фердинандов Вагалински:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн