BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за дисертационния труд на проф. д-р Венцислав Николов Динчев на тема: „Некрополът край кв. Бенковски, София, и късноантичните некрополи в днешна България“
Рецензии и становища за дисертационния труд на проф. д-р Венцислав Николов Динчев на тема: „Некрополът край кв. Бенковски, София, и късноантичните некрополи в днешна България“

29.06.2023

Рецензии и становища за дисертационния труд на проф. д-р Венцислав Николов Динчев на тема: „Некрополът край кв. Бенковски, София, и късноантичните некрополи в днешна България“, представен за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 2.2. „История и археология“

Автореферат на дисертационния труд на проф. д-р Венцислав Николов Динчев на тема: „Некрополът край кв. Бенковски, София, и късноантичните некрополи в днешна България“

Обява за публична защита

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн