BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Стилиян Димитров Иванов
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Стилиян Димитров Иванов

23.01.2024

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Стилиян Димитров Иванов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на Филиал на НАИМ – Велико Търново (тема „Археология на българските земи през Средновековието (VII – XIV в.)“), в ДВ бр. 74 от 29.08.2023 г.:

  1. Рецензия на проф. д. и. н. Станислав Станилов
  2. Рецензия от проф. д-р Стоян Стоянов
  3. Становище от доц. д-р Константин Константинов
  4. Становище от проф. д-р Георги Николов
  5. Становище от проф. д-р Людмил Вагалински
  6. Становище от доц. д-р Андрей Аладжов
  7. Становище от доц. д-р Деян Рабовянов

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл. ас. д-р Стилиян Димитров Иванов:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн