BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Емил Христов Нанков, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент“ по специалността 2.2. История и археология (специалност – Археология)
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Емил Христов Нанков, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент“ по специалността 2.2. История и археология (специалност – Археология)

29.01.2024

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Емил Христов Нанков, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент“ по специалността 2.2. История и археология (специалност – Археология), за нуждите на Секция за тракийска археология - Национален археологически институт с музей - БАН, обявен в ДВ, бр. 74/29. 08. 2023 г.

  1. Рецензия на проф. д-р Анелия Божкова
  2. Рецензия на проф. д-р Тотко Стоянов
  3. Становище от доц. д-р Красимир Ников
  4. Становище от доц. д-р Юлия Цветкова
  5. Становище от проф. д-р Петър Делев
  6. Становище от доц. д-р Даниела Стоянова
  7. Становище от проф. д-р Людмил Вагалински

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл. ас. д-р Емил Христов Нанков

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн