BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за дисертационния труд на Ангел Григоров
Рецензии и становища за дисертационния труд на Ангел Григоров

22.03.2024

Рецензии и становища относно дисертацията на Ангел Богданов Григоров на тема „Динамика на развитието на селищната система в Казанлъшката котловина. ГИС базиран пространствен анализ по данни от археологическата карта на България“ за присъждането на образователна и научна степен „доктор“:

Други документи във връзка с дисертацията:

Защитата ще се състои на 19.04.2024 г. (петък) от 12.00 часа в заседателната зала на НАИМ-БАН, площад Атанас Буров 1

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн