BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Публична защита на дисертационния труд на Атанас Цурев
Публична защита на дисертационния труд на Атанас Цурев

22.03.2024

Рецензии и становища относно дисертацията на Атанас Росенов Цурев на тема Раннонеолитни керамични комплекси в Тракия“ за присъждането на образователна и научна степен „доктор“:

Защитата ще се състои на 19.04.2024 г. (петък) от 10.00 часа в заседателната зала на НАИМ-БАН, площад Атанас Буров 1.

Други документи във връзка с дисертацията:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн