BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на доц. д.и.н. Виолета Евгениева Нешева
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д.и.н. Виолета Евгениева Нешева

14.12.2010

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д.и.н. Виолета Евгениева Нешева, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в НАИМ-БАН (ДВ, бр. 58/30 юли 2010 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1)

  1. Становище на доц. д-р Маргарита Тодорова Деянова-Ваклинова (председател на НЖ)
  2. Становище на доц. д-р Бони Райкова Петрунова (член на НЖ)
  3. Становище на доц. д-р Живко Тончев Аладжов (член на НЖ)
  4. Становище на проф. д.и.н. Станислав Тодоров Станилов (член на НЖ)
  5. Рецензия на проф. д.и.н. Димитър Савов Овчаров (член на НЖ)
  6. Рецензия на проф. д.и.н. Христо Лука Матанов (член на НЖ)
  7. Рецензия на проф. д.изк.н. Лиляна Николова Мавродинова (член на НЖ)

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн