BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Приключи процедурата по конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”
Приключи процедурата по конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”

03.01.2011

Приключи процедурата по конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен от НАИМ-БАН за нуждите на Секцията по средновековна археология в ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г. Конкурсът е спечелен от единствения допуснат за участие кандидат доц. д.и.н. Виолета Евгениева Нешева от Секцията по средновековна археология на НАИМ-БАН (Протокол-решение на Научния съвет на НАИМ № 29/21 декември 2010 г.). Материалите и документацията по конкурса са на разположение в Научния секретариат на НАИМ-БАН.

За достоверността на съдържанието и датата на публикуване на обявленията по конкурса в интернет страницата на НАИМ-БАН е съставен и подписан Протокол, съгласно & 4. (1) от ЗРАСРБ (ДВ, бр. 38 от 21 май 2010 г.; допълнения ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г.)

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн