BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Валери Драганов Григоров
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Валери Драганов Григоров

11.01.2011
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Валери Драганов Григоров, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в НАИМ-БАН (ДВ, бр. 58/30 юли 2010 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1)
  1. Рецензия на доц. д-р Павел Георгиев (член на НЖ)
  2. Рецензия на проф. д.и.н. Димитър Овчаров (член на НЖ)
  3. Становище на проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова (член на НЖ)
  4. Становище на доц. д-р Маргарита Ваклинова (член на НЖ)
  5. Становище на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (член на НЖ)
  6. Становище на доц. д-р Живко Аладжов (член на НЖ)
  7. Становище на доц. д-р Бони Петрунова (член на НЖ)
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн