BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Становища и рецензии за научната дейност на гл.ас. д-р Павлина Димитрова Владкова-Байчева
Становища и рецензии за научната дейност на гл.ас. д-р Павлина Димитрова Владкова-Байчева

29.01.2011
Становища и рецензии за научната дейност на гл.ас. д-р Павлина Димитрова Владкова-Байчева, участник в конкурс за “доцент” по шифър 05.03.12 Антична археология за нуждите на РИМ – Велико Търново
  1. Становище на доц. д-р Евгения Генчева (председател на НЖ)
  2. Становище на доц. д-р Сергей Борисов Торбатов (член на НЖ)
  3. Становище на проф. дин Румен Теофилов Иванов (член на НЖ)
  4. Становище на доц. дин Диляна Ботева (член на НЖ)
  5. Становище на доц. д-р Костадин Рабаджиев (член на НЖ)
  6. Рецензия на проф.д-р Александра Димитрова-Милчева (член на НЖ)
  7. Рецензия на доц. д-р Гергана Кабакчиева (член на НЖ)
Справка за приносите, списък на публикациите и цитиранията и дипломи на гл.ас. д-р Павлина Димитрова Владкова-Байчева

Решения и обявления във връзка с конкурса за “доцент” по шифър 05.03.12 Антична археология за нуждите на РИМ – Велико Търново

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн