BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за дисертационния труд на Камен Яворов Бояджиев
Рецензии и становища за дисертационния труд на Камен Яворов Бояджиев

28.01.2011
Рецензии и становища относно дисертацията на Камен Яворов Бояджиев на тема “Въоръжението през халколита в българските земи” за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, научна специалност Стара история (праистория), шифър 05.03.01
  1. Рецензия на доц. д-р Николай Сираков (председател на НЖ)
  2. Рецензия на доц. д-р Стефан Доброславов Чохаджиев (член на НЖ)
  3. Становище от проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов (член на НЖ)
  4. Становище от проф. д.и.н. Иван Гацов (член на НЖ)
  5. Становище от доц. д-р Лиляна Перничева (член на НЖ)

Други документи във връзка с дисертацията

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн