BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за дисертационния труд на Мирослава Добромирова Доткова
Рецензии и становища за дисертационния труд на Мирослава Добромирова Доткова

11.03.2011
Рецензии и становища относно дисертацията на Мирослава Добромирова Доткова на тема “Архитектурни паметници, представени върху монетите на градските управи в Тракия и Долна Мизия І-ІІІ в.” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”

  1. Становище на доц. д-р Бистра Божкова (председател на НЖ)
  2. Рецензия на чл-кор. проф. дин Йорданка Юрукова (член на НЖ)
  3. Рецензия от проф. дин Иван Карайотов (член на НЖ)
  4. Становище от доц. д-р Боряна Русева (член на НЖ)
  5. Становище от доц. д-р Владимир Пенчев (член на НЖ)
Други документи във връзка с дисертацията

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн