BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Обява за конкурс – ДВ, бр. 22 от 18.03.2011 г.
Обява за конкурс – ДВ, бр. 22 от 18.03.2011 г.

21.03.2011
Националният археологически институт с музей при БАН – София обявява конкурс за “доцент” по шифър 2.2. Археология за нуждите на НАИМ-БАН, филиал Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи – в института, София, ул. “Съборна” № 2, тел. 02 988 24 06.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн