BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Стела Милчева Дончева
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Стела Милчева Дончева

21.07.2011
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Стела Милчева Дончева, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в НАИМ-БАН, филиал Шумен (обявен в ДВ, бр. 22 от 18.03.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1)

  1. Рецензия на проф. дин Димитър Овчаров (член на НЖ)
  2. Рецензия на доц. д-р Павел Георгиев (член на НЖ)
  3. Становище на доц. д-р Маргарита Ваклинова (член на НЖ)
  4. Становище на проф. д.и.н. Станислав Станилов (член на НЖ)
  5. Становище на проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова (член на НЖ)
  6. Становище на доц. д-р Валентин Плетньов (член на НЖ)
  7. Становище на доц. д-р Бони Петрунова (член на НЖ)

Справка за приносите, списък на публикациите и цитиранията и резюмета на трудове на гл.ас. д-р Стела Дончева:

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн