BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурси за доценти по археология и история
Конкурси за доценти по археология и история

31.10.2011

Националният археологически институт с музей на БАН – София, обявява конкурси за доценти:

  • По шифър 05.03.12. археология (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за тракийска археология – три;
  • По шифър 05.03.01. стара история/праистория (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за праистория – един.

Срок: два месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.)
Документи: в Института, гр. София, ул. “Съборна” № 2, тел. (02) 988 24 06

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн