BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурси по специалност 2.2. история и археология
Конкурси по специалност 2.2. история и археология

18.11.2011
Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява следните конкурси:

  • за доцент – един по шифър 05.03.12. археология (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за антична археология;
  • за главни асистенти по шифър 05.03.12. археология (специалност 2.2. история и археология) за нуждите съответно на Секция за средновековна археология – един и Секция за тракийска археология - един.
Срок: два месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ, бр. 90 от 15.11.2011 г.)
Документи: в Института, ул. “Съборна” № 2, тел. (02) 988 24 06

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн