BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурси по специалност 4.3. биологически науки и 2.2. история и археология
Конкурси по специалност 4.3. биологически науки и 2.2. история и археология

15.11.2011
Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява следните конкурси:

  • за доцент – един по шифър 01.06.03. ботаника (специалност 4.3. биологически науки) за нуждите на ПГИИ;
  • за главни асистенти – три: един по шифър 05.03.01. стара история/праистория (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Отдел Експозиции; два по шифър 05.03.12. археология (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Отдел Фондове.
Срок: два месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ, бр. 89 от 11.11.2011 г.)
Документи: в Института, ул. “Съборна” № 2, тел. (02) 988 24 06

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн