BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Крум Ернстов Бъчваров
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Крум Ернстов Бъчваров

08.03.2012
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Крум Ернстов Бъчваров, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за праистория (обявен в ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1):
  1. Рецензия на член-кореспондент проф. д.и.н. Хенриета Тодорова (член на НЖ)
  2. Рецензия на доц. д-р Стефан Александров (член на НЖ)
  3. Становище на проф. д.и.н. Васил Николов (член на НЖ)
  4. Становище на проф. д.и.н. Иван Гацов (член на НЖ)
  5. Становище на доц. д-р Мария Гюрова (член на НЖ)
  6. Становище на доц. д-р Иван Панайотов (член на НЖ)
  7. Становище на доц. д-р Явор Бояджиев (член на НЖ)
Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл.ас. д-р Крум Ернстов Бъчваров:
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн