BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за дисертационния труд на Алена Георгиева Тенчова
Рецензии и становища за дисертационния труд на Алена Георгиева Тенчова

04.05.2012
Рецензии и становища относно дисертацията на Алена Георгиева Тенчова на тема “Монетна циркулация през VI-VII век в земите на днешна Югоизточна България” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”
  1. Рецензия на  проф. д.и.н. Иван Карайотов (член на НЖ)
  2. Рецензия на доц. д-р Владимир Пенчев (член на НЖ)
  3. Становище от доц. д-р Константин Дочев (член на НЖ)
  4. Становище от доц. д-р Дочка Аладжова (член на НЖ)
  5. Становище от проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова (член на НЖ)
Други документи във връзка с дисертацията:
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн