BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Христо Кръстев Прешленов
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Христо Кръстев Прешленов

21.08.2012
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Христо Кръстев Прешленов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в НАИМ-БАН, Секция за антична археология (обявен в ДВ, бр. 30 от 17.04.2012 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1)

  1. Рецензия на проф. дин Димитър Попов (член на НЖ)
  2. Рецензия на проф. д-р Александра Димитрова-Милчева (член на НЖ)
  3. Становище от проф. дин Калин Порожанов (член на НЖ)
  4. Становище от доц. д-р Кръстина Панайотова (член на НЖ)
  5. Становище от доц. д-р Людмил Вагалински (член на НЖ)
  6. Становище от доц. д-р Сергей Торбатов (член на НЖ)
  7. Становище от доц. д-р Венцислав Динчев (член на НЖ)

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл.ас. д-р Христо Кръстев Прешленов:

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн