BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Методи Манчев Даскалов
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Методи Манчев Даскалов

03.09.2012
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Методи Манчев Даскалов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за средновековна археология (обявен в ДВ, бр. 30 от 17.04.2012 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1)

  1. Рецензия на проф. дин Станислав Станилов (член на НЖ)
  2. Рецензия на доц. д-р Евгения Генчева (член на НЖ)
  3. Становище на доц. д-р Людмил Вагалински (член на НЖ)
  4. Становище на проф. д-р Александра Димитрова-Милчева (член на НЖ)
  5. Становище на доц. д-р Маргарита Ваклинова (член на НЖ)
  6. Становище на проф. д-р Валентин Плетньов (член на НЖ)
  7. Становище на доц. д-р Валери Йотов (член на НЖ)

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл.ас. д-р Методи Манчев Даскалов:

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн