BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс по специалност 2.2. история и археология
Конкурс по специалност 2.2. история и археология

08.09.2012
Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за професор по шифър 05.03.12 археология, специалност 2.2 история и археология, за нуждите на Секцията за тракийска археология.

Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г.)
Документи: в НАИМ-БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн