BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс по специалност 2.2. история и археология
Конкурс по специалност 2.2. история и археология

20.11.2012
Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за главен асистент по шифър 05.03.12 – археология, професионално направление 2.2 – история и археология за нуждите на Проблемна група за интердисциплинарни изследвания.

Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ бр. 90 от 16.11.2012 г.)
Документи: в НАИМ-БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн