BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Диана Спасова Гергова
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Диана Спасова Гергова

05.12.2012
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Диана Спасова Гергова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по археология (код 05.03.12) в  НАИМ-БАН, Секция за тракийска археология, обявен в ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г.:
 
 
Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на доц. д-р Диана Спасова Гергова:
 
 
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн