BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за главен асистент по археология (специалност 2.2. история и археология)
Конкурс за главен асистент по археология (специалност 2.2. история и археология)

06.02.2013
Националният археологически институт с музей при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по археология (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за средновековна археология.
 
Срок: 2 (два) месеца от обнародването в "Държавен вестник" (ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)
Документи: в НАИМ-БАН, София, ул. "Съборна" № 2, тел. (02) 988 24 06
 
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн