BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Хитко Стефанов Вачев
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Хитко Стефанов Вачев

28.03.2013
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Хитко Стефанов Вачев, участник в конкурс за професор по 05.03.12 Археология (Средновековна археология), професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на Регионален исторически музей – Велико Търново (отдел „Археология“), обявен в ДВ, бр. 92/ 23.11.2012 г.

  1. Рецензия на проф. д-р Пламен Павлов (член на НЖ)
  2. Рецензия на проф. дин Виолета Нешева (член на НЖ)
  3. Рецензия на проф. д-р Валентин Плетньов (член на НЖ)
  4. Становище на доц. д-р Бони Петрунова (член на НЖ)
  5. Становище на доц. д-р Елена Попова (член на НЖ)
  6. Становище на доц. д-р Живко Аладжов (член на НЖ)
  7. Становище на проф. дин Рачко Попов (член на НЖ)

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на доц. д-р Хитко Стефанов Вачев:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн