BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс по специалност 2.2. история и археология
Конкурс по специалност 2.2. история и археология

07.06.2013
Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за професор по шифър 05.03.12. археология (специалност 2.2. История и археология) за нуждите на Филиала на НАИМ във Велико Търново.
 
Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 48 от 31.05.2013 г.)
Документи: в НАИМ-БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн