BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Николай Асенов Марков
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Николай Асенов Марков

02.10.2013
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Николай Асенов Марков, участник в конкурс за доцент по 05.03.12 Археология (Средновековна археология), професионално направление 2.2, „История и археология“, за нуждите на Националния исторически музей, отдел Археология, обявен в ДВ, бр. 42/10.05.2013 г.:
 
 
Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл. ас. д-р Николай Асенов Марков:
 
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн