BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на доц. д. изк. Константин Тотев Тотев
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д. изк. Константин Тотев Тотев

17.10.2013
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д. изк. Константин Тотев Тотев, участник в конкурс за професор по шифър 05.03.12., археология (специалност 2.2. История и археология), за нуждите на Филиала на Националния археологически институт с музей във Велико Търново, обявен в ДВ, бр. 48 от 31.05.2013 г.:

  1. Рецензия на проф. д-р Хитко Вачев (член на НЖ)
  2. Рецензия на член-кор. проф. д. изк. Елка Бакалова-Лазарова (член на НЖ)
  3. Рецензия на проф. дин Станислав Станилов (член на НЖ)
  4. Становище на доц. д-р Бони Петрунова (председател на НЖ)
  5. Становище на проф. дин Иван Билярски (член на НЖ)
  6. Становище на проф. дин Иван Йорданов (член на НЖ)
  7. Становище на доц. д-р Маргарита Ваклинова (член на НЖ)

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на доц. д. изк. Константин Тотев Тотев:

Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн