BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс по специалност 2.2. История и археология
Конкурс по специалност 2.2. История и археология

19.02.2014
Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за доцент по шифър 05.03.12. Археология, специалност 2.2. История и археология, за нуждите на Секция за антична археология.
 
Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 13 от 14.02.2014 г.)
Документи: в НАИМ-БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06
Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн