BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Евгени Антонов Дерменджиев
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Евгени Антонов Дерменджиев

08.07.2014
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Евгени Антонов Дерменджиев, участник в конкурс за доцент по 05.03.12 Археология (Средновековна археология XII-XIV в.), професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на Регионален исторически музей – Велико Търново (отдел „Археология“), обявен в ДВ, бр. 12/ 11.02.2014 г.

  1. Рецензия на проф. д-р Хитко Вачев (член на НЖ)
  2. Рецензия на проф. д-р Валентин Плетньов (член на НЖ)
  3. Становище на доц. д-р Маргарита Ваклинова (член на НЖ)
  4. Становище на проф. д-р Пламен Павлов (член на НЖ)
  5. Становище доц. д-р Павел Георгиев (член на НЖ)
  6. Становище на доц. д-р Сергей Торбатов (член на НЖ)
  7. Становище на доц. д-р Бони Петрунова (член на НЖ)


Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл. ас. д-р Евгени Антонов Дерменджиев:

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн