BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за професор по шифър 05.03.12. археология (професионално направление 2.2. история и археология)
Конкурс за професор по шифър 05.03.12. археология (професионално направление 2.2. история и археология)

02.02.2015


Националният археологически институт с музей при БАН – София,
обявява конкурс за професор по шифър 05.03.12. археология (професионално направление 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за антична археология в НАИМ при БАН.

Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 8 от 30 януари 2015 г.).

Документи: в НАИМ при БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн