BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Венцислав Николов Динчев
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Венцислав Николов Динчев

15.06.2015
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Венцислав Николов Динчев, участник в конкурс за професор по шифър 05.03.12. археология (професионално направление 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за антична археология в НАИМ при БАН, обявен в ДВ, бр. 8 от 30 януари 2015 г.:
 


Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на доц. д-р Венцислав Николов Динчев:
 
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн