BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за дисертационния труд на Валери Иванов Петров
Рецензии и становища за дисертационния труд на Валери Иванов Петров

29.01.2016
Рецензии и становища относно дисертационния труд на Валери Иванов Петров на тема “Селищна система и организация на селищата през халколита” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:

  1. Рецензия от чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов (председател на НЖ)
  2. Рецензия от доц. д-р Стефан Чохаджиев (член на НЖ)
  3. Становище от проф. д.и.н. Иван Гацов (член на НЖ)
  4. Становище от доц. д-р Петя Георгиева (член на НЖ)
  5. Допълнение към становището на д-р Петя Георгиева (член на НЖ)
  6. Становище от доц. д-р Явор Бояджиев (член на НЖ)

Други документи във връзка с дисертацията:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн